Moppetoet
Heggerankweg 192
1032 JP Amsterdam Noord
Routeplanner

Voor informatie inschrijvingen / rondleidingen
Mob: 06-53844975
Mob: 06-30909964
020-6326847
Info@moppetoet.nl

Wat is Voorschool?

De voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar gewerkt wordt met een speciaal educatief programma. Er is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. De kinderen tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De voorschool werkt altijd samen met een basisschool. Het programma en de werkwijze van de voorschool sluit aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool. Dit maakt de overgang naar de basisschool voor uw kind makkelijker.

Naar boven

Inloggen