Moppetoet
Heggerankweg 192
1032 JP Amsterdam Noord
Routeplanner

Voor informatie inschrijvingen / rondleidingen
Mob: 06-53844975
Mob: 06-30909964
020-6326847
Info@moppetoet.nl

Inschrijfprocedure

De Moppetoet U als ouders de gelegenheid geven om de vorm van opvang bewust te kiezen.
De procedure die zij volgt is daarom het volgende;

1. U belt voor een rondleiding
2. Gezamelijk kiezen wij een een geschikte datum voor een rondleiding
3. U krijgt een vrijblijvende rondleiding door de Moppetoet en informatie over onze werkwijze
4. U kunt een offerte opvragen door het aanmeldingsformulier op deze site in te vullen
5. a. bij akkoord retourneert u een kopie van de offerte (de plaatsing is definitief)
5. b. U betaalt het inschrijfgeld
6. U krijgt het contract opgestuurd
7. De plaatsing is definitief als u de offerte / het contract getekend retourneert, de wenning kan beginnen (1 week voor de plaatsing)

Let op;

  • Dat indien u in een bepaalde doelgroep valt (b.v.: reïntegratietraject of studerende bent) dat de plaatsing pas definitief gemaakt kan worden als wij van de betreffende instelling een “beschikking” hebben ontvangen.
  • Dat u de “aanvraag kinderopvang kosten” reeds bij de belastingdienst heeft geregeld en dat de gelden rechtstreeks op uw rekening gestort worden.

Service van de zaak:

De Moppetoet is bereid u het 1e jaar te helpen met het invullen van uw belastingformulieren “aanvraag kosten kinderopvang”. Dit wordt digitaal gedaan. Er wordt daarvoor een kleine vergoeding gevraagd.
Hoe doet u dat:
1. u vraagt per mail om hulp (afspraak maken)
2. u neemt mee; alle BSN nummers/ uw digiD code/ uw jaarinkomen/ evt. uw bestaande beschikking

Naar boven

Inloggen