Moppetoet
Heggerankweg 192
1032 JP Amsterdam Noord
Routeplanner

Voor informatie inschrijvingen / rondleidingen
Mob: 06-53844975
Mob: 06-30909964
020-6326847
Info@moppetoet.nl

Personeelsbeleid en eisen

Moppetoet heeft een pedagogisch beleid met een montessoriaanse visie. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de leidsters bekwaam zijn in woord en daad.

Het team is daarom erg divers in opleiding en achtergrond en geformeerd uit;
Leidsters met diploma’s:

 • Gezonheidszorg/ kraamzorg niveau MBO
 • KVJV alléén met recente ervaring
 • LKC alléén met recente ervaring
 • PW-3 / PW-4
 • PABO (HBO)
 • Pedagogiek
 • VVE certificaten

Moppetoet houdt zich aan een strakke selectieprocedure en de eisen in eerste instantie zijn:

 • Liefde en geduld voor het jonge kind
 • Minimaal een kindgerichte MBO diploma (conform de cao Kinderopvang)
 • Betrouwbaarheid, vriendelijkheid en inzet
 • Contactuele eigenschappen en de wil om te leren

Het huidige team is ook aan controle onderhevig. Voor een ieder geldt dat zij het kind als waardig zien en op pedagogisch verantwoorde wijze de begeleiding voortzetten. Mocht het hen om wat voor reden niet meer lukken, dan schroomt de Moppetoet niet om de leidster te verzoeken een andere baan te zoeken. Het kind wordt ook hier als prioriteit gezien en als graadmeter gevolgd.
Vanuit het oogpunt van de inspectieregels, het maatschappelijk belang en “het kind als individu” , wordt van de leidsters verwacht dat zij het kind “professioneel” begeleiden.
Wij gaan er dan ook vanuit dat ouders niet op grond van persoonlijke voorkeuren en de korte haal- en brenggesprekken leid(st)ers toetsen/beoordelen, maar dit aan de leiding overlaten, omdat zij het volledige beeld aangaande het functioneren van elke leidster apart, beter kunnen beoordelen. Er wordt op veel meer gelet dan een vriendelijk babbeltje met de ouder. Om deze stelling te onderbouwen raad ik u aan ons beleidsplan te lezen. U kunt dit (als uw kind is ingeschreven) bij de directie van de Moppetoet aanvragen.

Kort gezegd

 • De ouder mag er vanuit gaan dat de werknemers binnen de MOPPETOET betrouwbaar zijn en zich bewust zijn van de doelen binnen de instelling.
 • De ouder mag ervan uitgaan dat er sprake is van continuïteit, veiligheid en controle binnen de instelling.
 • De ouder mag ervan uitgaan dat de werknemers binnen de MOPPETOET zich bewust zijn dat de instelling eisen stelt die serieus genomen dienen te worden en dat zij de baan ambiëren en niet als bezigheidstherapie invullen.
Naar boven

Inloggen