Moppetoet
Heggerankweg 192
1032 JP Amsterdam Noord
Routeplanner

Voor informatie inschrijvingen / rondleidingen
Mob: 06-53844975
Mob: 06-30909964
020-6326847
Info@moppetoet.nl

Ouderparticipatie

Het is geen gemakkelijke taak voor ons om de zorg over kinderen van anderen op ons te nemen, maar samen met u na denken over de manier van verzorging en opvoeding van uw kinderen, kan een positieve toevoeging zijn voor zowel ons als voor u.
En dát is Pedagogiek! De omgeving van het kind kennen, toetsen en de begeleiding daarop aanpassen.
Naast het feit dat wij professionele opvoeders zijn, is het heel erg belangrijk voor het geheel dat u als ouder “MEE DENKT en/of MEE DOET”. Zo hebben wij ook de zekerheid dat onze aanpak ook de uwe is, maar belangrijker nog; dat u het met onze manier van aanpak eens bent.

De Moppetoet biedt de gelegenheid aan ouders om in de organisatie te kijken en ook met ideeën te komen.

 

U kunt meedenken door;

  • de ideeënbus te gebruiken waarbij u ons laat weten wat voor ideeën u heeft aangaande diverse onderwerpen
  • Enquêteformulieren in te vullen in het kader van kwaliteitsverbetering

 

U kunt meedoen door;

  • mee te draaien tijdens diverse activiteiten/ vieringen
  • mee te draaien op een dagdeel van uw eigen keuze

 

Zou u (als uw kind is ingeschreven) willen meedenken/meedoen?

  • Meld dan uw interesse aan de leidster van uw kind of aan de directie/ leidinggevende
  • U kunt ook lid worden van de oudercommissie
Naar boven

Inloggen