Moppetoet
Heggerankweg 192
1032 JP Amsterdam Noord
Routeplanner

Voor informatie inschrijvingen / rondleidingen
Mob: 06-53844975
Mob: 06-30909964
020-6326847
Info@moppetoet.nl

Oudercommissie

De overheid heeft sinds 1 januari 2005 alle kinderdagverblijven verplicht om een oudercommissie op te richten.
De Moppetoet beschikt over een oudercommissie.

Doel Oudercommissie

  • Fungeert als de stem van alle ouders in de Moppetoet
  • Informatie verschaffend in overleg met de directie
  • Kwaliteitscontrôle samen met de directie binnen de organisatie
  • Adviserend binnen de organisatie

Waar mag u op rekenen als het gaat over een oudercommissie in de Moppetoet?

  • De oudercommissie is geen directie, noch een klachtenbureau, maar een tussenpersoon die indien nodig bemiddelt tussen ouders/ verzorgers en het kinderdagverblijf.
  • De oudercommissie buigt zich over het algehele pedagogisch beleid en probeert waar nodig informatie te vergaren bij de directie en deze door te spelen naar de ouders/ verzorgers, om hen volledig op de hoogte te houden over alles wat met de opvoeding en verzorging van de kinderen te maken heeft.
  • De oudercommissie mag zich adviserend en controlerend opstellen binnen de randvoorwaarden kinderopvang, als het gaat over de veiligheid, kwaliteit van verzorging en opvoeding van de kinderen.
  • De oudercommissie mag als zij dat wil, gebruik maken van de ruimte van de Moppetoet om thema avonden te organiseren t.b.v. opvoedkundige vraagstukken.
Naar boven

Inloggen