Moppetoet
Heggerankweg 192
1032 JP Amsterdam Noord
Routeplanner

Voor informatie inschrijvingen / rondleidingen
Mob: 06-53844975
Mob: 06-30909964
020-6326847
Info@moppetoet.nl

Kosten Voorschoolse Educatie

  • Als uw kind naar de voorschool bij de Moppetoet komt, dan betaalt u voor de voorschooluren geen ouderbijdrage (de gemeente vergoed dit 100%).
  • Heeft u een combinatie van VVE en reguliere opvang? Dan dient u voor de reguliere opvang een tegemoetkoming kosten kinderopvang aan te vragen bij de belastingdienst (afhankelijk van uw inkomen krijgt u een tegemoetkoming van de belasting dienst. De rest is uw ouderbijdrage). U betaalt dus alleen een ouderbijdrage voor de reguliere opvang

 

Wij geven u graag meer informatie!

Naar boven

Inloggen