Moppetoet
Heggerankweg 192
1032 JP Amsterdam Noord
Routeplanner

Voor informatie inschrijvingen / rondleidingen
Mob: 06-53844975
Mob: 06-30909964
020-6326847
Info@moppetoet.nl

Indicatie voor Voorschoolse Educatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma voor- en vroegschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen ervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand of een achterstand in de sociale ontwikkeling. Voor die kinderen geeft de gemeente een “indicatie”. Meestal loopt dit via het consultatiebureau. De voorwaarden voor zo’n indicatie en de kwaliteitseisen voor voor- en vroegschoolse educatie kunnen per gemeente verschillen. Ook gelden er per gemeente andere ouderbijdragen. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.
Bij de Moppetoet hoeft u geen ouderbijdrage te betalen als u een Voorschool indicatie heeft.

Heeft u geen indicatie voor de Voorschool gekregen?

De Moppetoet maakt geen onderscheid tussen kinderen met of zonder indicatie. ALLE kinderen in het kinderdagverblijf worden meegenomen in alle activiteiten van de Voorschool.

Naar boven

Inloggen